30.03.2019.

Opšti uslovi - Radijus vektor

Preuzmi

30.03.2019.

Opšti uslovi - Kopernikus

Preuzmi

30.03.2019.

Opšti uslovi - Citadela

Preuzmi

30.03.2019.

Opšti uslovi - Masko

Preuzmi

30.03.2019.

Opšti uslovi - AVcom

Preuzmi

27.03.2019.

SUPERNOVA Programska šema

Preuzmi

22.03.2019.

Supernova - Saglasnost za obradu podataka

Preuzmi

20.03.2019.

Korisnički Ugovor za fizička i pravna lica

Preuzmi

20.03.2019.

Opšti uslovi

Preuzmi

20.03.2019.

Autorska prava

Preuzmi

20.03.2019.

Ugovor fizička lica digitala Bujanovac II Preševo

Preuzmi

20.03.2019.

Politika privatnosti

Preuzmi

15.03.2019.

Način podnošenja prigovora

Preuzmi

21.03.2019.

Cenovnik Supernova - privatni korisnici

Preuzmi

21.03.2019.

Cenovnik Supernova - poslovni korisnici

Preuzmi

20.03.2019.

Akcijski cenovnik - privatni korisnici

Preuzmi

20.03.2019.

Cenovnik za Bujanovac II Preševo - Kopernikus

Preuzmi

20.03.2019.

Cenovnik za analognu - Kopernikus

Preuzmi

20.03.2019.

Akcijski cenovnik - poslovni korisnici

Preuzmi