05.06.2020.

Opšti uslovi online plaćanja

Preuzmi

22.05.2019.

Korisnički ugovor Supernova (za fizička i pravna lica)

Preuzmi

22.05.2019.

Supernova programska šema

Preuzmi

22.05.2019.

Opšti uslovi za korisnike Supernova paketa

Preuzmi

30.08.2019.

Opšti uslovi za korisnike starih Telemark paketa

Preuzmi

22.05.2019.

Opšti uslovi za korisnike starih BPP Ing paketa

Preuzmi

22.05.2019.

Opšti uslovi za korisnike starih Citadela paketa

Preuzmi

22.05.2019.

Opšti uslovi za korisnike starih Masko paketa

Preuzmi

22.05.2019.

Opšti uslovi za korisnike starih Avcom paketa

Preuzmi

22.05.2019.

Opšti uslovi za korisnike starih Radijus Vektor paketa

Preuzmi

22.05.2019.

Opšti uslovi za korisnike Kopernikus paketa

Preuzmi

22.05.2019.

Kopernikus korisnički ugovor - za fizička lica Bujanovac II i Preševo

Preuzmi

22.05.2019.

Način podnošenja prigovora

Preuzmi

22.05.2019.

Politika privatnosti

Preuzmi

22.05.2019.

Autorska prava

Preuzmi

22.05.2019.

Saglasnost za obradu podataka

Preuzmi

31.12.2019.

Cenovnik Supernova - privatni korisnici

Preuzmi

31.12.2019.

Cenovnik Supernova - poslovni korisnici

Preuzmi

31.12.2019.

Akcijski cenovnik - TV PO TVOM

Preuzmi

31.12.2019.

Akcijski cenovnik - privatni korisnici

Preuzmi

31.12.2019.

Akcijski cenovnik - poslovni korisnci

Preuzmi

18.03.2019.

Cenovnik za Bujanovac II Preševo - Kopernikus

Preuzmi

18.03.2019.

Cenovnik za analognu - Kopernikus

Preuzmi

11.09.2020.

Standardna ponuda - MOJA SUPERNOVA

Preuzmi