Nacrt ugovora o pripajanju “Masko d.o.o.” iz Beograda “Kopernikus Tehnology d.o.o.” iz Beograda

Nacrt ugovora o pripajanju “Masko d.o.o.” iz Beograda “Kopernikus Tehnology d.o.o.” iz Beograda

Nacrt ugovora o pripajanju “Masko d.o.o.” iz Beograda “Kopernikus Tehnology d.o.o.” iz Beograda

Nacrt Ugovora o pripajanju Masko d.o.o. I Kopernikus Tehnology d.o.o.  

Masko d.o.o.” iz Beograda “Kopernikus Tehnology d.o.o.” iz Beograda objavili su nacrt ugovora o pripajanju.

Kompletan tekst nacrta možete pogledati ovde.