Nacrt ugovora o pripajanju “RADIJUS VEKTOR d.o.o.” iz Beograda “Kopernikus Tehnology d.o.o.” iz Beograda

Nacrt ugovora o pripajanju “RADIJUS VEKTOR d.o.o.” iz Beograda “Kopernikus Tehnology d.o.o.” iz Beograda

Nacrt Ugovora o pripajanju RADIJUS VEKTOR d.o.o. I Kopernikus Tehnology d.o.o.  

RADIJUS VEKTOR d.o.o.” iz Beograda i “Kopernikus Tehnology d.o.o.” iz Beograda objavili su nacrt ugovora o pripajanju.

Kompletan tekst nacrta možete pogledati ovde.