Obaveštenje za korisnike

Obaveštenje za korisnike

Dragi korisnici,

Obaveštavamo vas da, od 1. novembra 2020. godine, kablovski operator „JM OSKAR“ d.o.o. Kuršumlija postaje sastavni deo kablovskog operatora „Moja Supernova“ d.o.o. Beograd. Od tog trenutka, korisnici pomenutog operatora nastaviće sa korišćenjem usluga televizije, interneta i telefonije u okviru kablovskog operatora „Moja Supernova“ d.o.o. Beograd, koji na tržištu posluje u okviru brenda „Supernova“.
Računi za oktobar mesec 2020. godine će vam biti izdati od strane privrednog društva „Moja Supernova“ d.o.o. Beograd, sa naznačenim novim žiro-računom za uplatu.

Vaša Supernova