Obaveštenje za korisnike

Obaveštenje za korisnike

Dragi korisnici,

Obaveštavamo vas da, od 1. novembra 2020. godine, kablovski operator „SRB DIGITAL“ d.o.o. Novi Pazar postaje sastavni deo kablovskog operatora „Moja Supernova“ d.o.o. Beograd. Od tog trenutka, korisnici pomenutog operatora nastaviće sa korišćenjem usluga televizije, interneta i telefonije u okviru kablovskog operatora „Moja Supernova“ d.o.o. Beograd, koji na tržištu posluje u okviru brenda „Supernova“.
Računi za oktobar mesec 2020. godine će vam biti izdati od strane privrednog društva „Moja Supernova“ d.o.o. Beograd, sa naznačenim novim žiro-računom za uplatu.
Obaveštavamo vas i da će za sve korisnike usluge fiksne telefonije tokom novembra 2020. godine, doći do promena cena poziva u međunarodnom saobraćaju. Važeći cenovnici nalaze se na sledećem linku „Moja Supernova“ d.o.o. Beograd: https://mojasupernova.rs/Privatni/Podrska/Dokumenta-i-uputstva#tab-four
Vaša Supernova